wtorek, 4 lipca 2017

Zakaz korzystania z solarium!

W ostatnim czasie na stół Sejmu RP trafił projekt ustawy ochrony zdrowia przed następstwami korzystania z solarium, który został zgłoszony przez samego Prezydenta RP.Ustawa ta ma na celu ochronę wielu Polaków przed szkodliwym działaniem promieniowania UV. Z  całą pewnością ustawa ta ucieszy wielu onkologów, którzy już od kilku lat obserwują zwiększone zachorowania na czerniaka. Jest to nowotwór złośliwy, ponieważ cechuje go skłonność do wczesnych przerzutów oraz niewielka podatność na stosowane leczenie. W wielu krajach europejskich już od dawna obowiązują regulacje  określające dozwolony poziom promieniowania emitowanego przez łóżka opalające. Również w wielu krajach z solariów mogą korzystać tylko i wyłącznie osoby powyżej 18 roku życia. Do tej pory w Polsce nie istniał żaden przepis, który opisywałby zasady udostępniania solariów, dlatego nawet osoby poniżej 18 roku życia mogły z nich korzystać, już w młodym wieku, narażając się tym samym na zachorowanie na raka. Chcąc temu zapobiec, eksperci z Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP zarekomendowali uregulowanie tej kwestii. Projekt powstał w Kancelarii Prezydenta RP we współpracy ze środowiskiem onkologów.

Niestety nie każdy jest świadomy szkodliwego działania promieniowania ultrafioletowego i bez umiaru korzystają ze sztucznego opalania się. Należy być świadomym, że nadmierna ekspozycja na promieniowanie UV jest niebezpieczna dla wszystkich grup wiekowych, jednak najbardziej narażone na jej negatywne skutki są dzieci i młodzież. Najnowsze wyniki badań jednoznacznie wskazują, że kilkukrotne skorzystanie z solarium przez osoby poniżej 30 roku życia powoduje wzrost zagrożenia wystąpienia nowotworu skóry aż o 75% (jednokrotne – o 20%). Ryzyko zachorowania zwiększa się wraz z wiekiem, co wynika z faktu, że w ciągu całego życia człowieka dawka promieniowania, na które jest się narażonym, kumuluje się.

3 główne cele jakie ma osiągnąć ustawa to:
  • całkowity zakaz korzystania z solariów przez osoby, które nie ukończyły 18 roku życia;
  •  obowiązek zamieszczania w miejscach udostępniania solariów informacji o ryzyku związanym z korzystaniem z urządzenia;
  • całkowity zakaz promocji i reklamy usług

Mamy wielką nadzieję, że dzięki tej ustawie, zmniejszy się poziom zachorowania na czerniaka oraz uświadomi ona tych, którzy jeszcze nie zdają sobie sprawy z tak poważnych skutków jakie niosą solaria.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz